Zespół Wczesnego Wspomagania

Kadra

 • Katarzyna Kwiatkowska – koordynator Zespołu, oligofrenopedagog, terapeuta EEG biofeedback,
 • Karolina Antczak – fizjoterapeuta,
 • Adela Drgas – psycholog,
 • Karolina Kaczmarek – oligofrenopedagog, surdopedagog, logopeda, terapeuta dziecka z autyzmem
 • Jadwiga Koźlik–Smoczyk – oligofrenopedagog, tyflopedagog,
 • Jadwiga Marcinkowska – oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej (SI),
 • Anna Mazurek-Andrzejczak - neurologopeda,
 • Karolina Mikołajczyk – oligofrenopedagog, logopeda,
 • Lidia Picz – oligofrenopedagog, terapeuta dziecka z autyzmem,
 • Izabela Szaflińska - oligofrenopedagog, terapeuta dziecka z autyzmem,
 • Małgorzata Szwarc – psycholog, neurologopeda,
 • Agnieszka Wawer - oligofrenopedagog, logopeda,
 • Agata Żak - oligofrenopedagog.