Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konsystucji 3 Maja

W dniu 27.04.2018 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W apelu uczestniczyła Dyrekcja Szkoły, wszyscy uczniowie i nauczyciele. Przeprowadzając krótką lekcję historii i patriotyzmu młodzi aktorzy wprowadzili nas do XVIII-wiecznych czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Oprócz wierszy, pieśni patriotycznych czy filmów edukacyjnych nie zabrakło wątku Sejmu Czteroletniego, uchwalenia samej Konstytucji 3 Maja czy obiadów czwartkowych. Uroczystość przybliżyła młodzieży wydarzenia historyczne i okoliczności powstania pierwszej polskiej konstytucji (pierwszej w Europie, a drugiej na świecie). Chcąc skłonić do refleksji, występujący starali się odpowiedzieć na pytania, czym jest dla nas Ojczyzna, Naród i Wolność. Bo przecież naród, który nie zna swej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości.