Konkurs Tańca o "Złotą nutkę" 2018

11 kwietnia 2018 r. po raz jedenasty na sali gimnastycznej ZSS odbył się Konkurs Tańca o „ZłotąNutkę”. Głównymi organizatorami przedsięwzięcia byli: Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie i Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną, „Patrzmy Sercem”, Starostwo Powiatowe w Kościanie, Kościański Ośrodek Kultury. Wsparcia w przygotowaniu konkursu udzielili: Firma Maxim, Piotr Lipowicz oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kościanie.

Konkurs Tańca o „Złotą Nutkę” odbył się dzięki wsparciu finansowemu Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Kościanie oraz Urzędu Miasta Kościana. Honorowym patronem imprezy był Starosta Kościański Bernard Turski.
Konkurs odbył się w trzech kategoriach:

Kategoria II – dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (dzieci i młodzież szkolna)

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KOŚCIANIE- zespół ŚWIETLIKI
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W BRZEZIU- zespół ISKIERKI 2
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 W POZNANIU-zespół PE PETKI
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W WOLSZTYNIE –zespół CHEERFUL
 • STOWARZYSZENIE NA TAK W POZNANIU - zespół GALIMATIAS
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W LESZNIE- zespół EKIPA
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GÓRZNIE- zespół STARS

Kategoria I - dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KOŚCIANIE – zespół SUN&RAINBOW
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W WOLSZTYNIE-zespół AMANZING
 • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY WE WSCHOWIE-zespół WIERCIPIĘTY
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W BRZEZIU- zespół ISKIERKI 1
 • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W RYDZYNIE-zespół PAWANA

Kategoria III – dla młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (młodzież i dorośli z warsztatów terapii zajęciowej oraz stowarzyszeń i domów samopomocy).

 • STOWARZYSZENIE NA TAK – zespół SŁONECZNIKI
 • ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KOŚCIANIE- zespół TARANTELLA
 • WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W WOLSZTYNIE- zespół RAZEM ŁATWIEJ
 • WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KOŚCIANIE- zespół WUTEZECIAKI
 • WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KONARZEWIE- zespół PROMYK
 • ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KRZYWINIU- zespół KRZYWINIACY

Uroczystość otworzył przepiękny występ zespołu muzycznego „Twoja Była” z I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie. Konkurs przygotowała: Katarzyna Smoczyk. Jury w składzie: Anna Sołtysiak jako przewodnicząca, Katarzyna Strzelczyk, Elżbieta Kirstein-Franek i Michał Dolata. Złotą Nutkę prowadzili Anna Spławska i Piotr Olejnik.
Za pierwsze miejsca wręczono statuetkę „Złota Nutka”, dyplom oraz nagrody (dla każdego uczestnika konkursu) Pozostałe grupy otrzymały statuetkę, dyplom i nagrody.
Wyniki tegorocznego konkursu:
Kategoria II – dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym (dzieci i młodzież szkolna)
Miejsce I – Zespół Szkół Specjalnych w Górznie „Stars”
Miejsce II – Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie – „Cheerful”
Miejsce III – Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie – „Świetliki”
Miejsce III – Stowarzyszenie Na Tak w Poznaniu – „Galimatias”

Kategoria I - dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Miejsce I – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rydzynie „Pawana”
Miejsce II – Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie – „Sun&Rainbow
Miejsce II – Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu – „Iskierki I”
Miejsce III – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Wschowie „Wiercipięty”

Kategoria III – dla młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym (młodzież i dorośli z warsztatów terapii zajęciowej oraz stowarzyszeń i domów samopomocy).
Miejsce I – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie „Tarantella”
Miejsce II – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kościanie „Wutezeciaki”
Miejsce III – Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywiniu „Krzywiniacy”