Uszy pracują

Dnia  15 grudnia 2017r.  w naszej szkole odbył się konkurs, którego celem było sprawdzenie poziomu umiejętności w zakresie percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo – ruchowej, umiejętności proprioceptywnych, oraz świadomości własnego ciała. Jego uczestnikami byli uczniowie klas: IV, V, VI z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Uczniowie zmierzyli się z zadaniami:  

- rozpoznawaniem odgłosów otoczenia,

- tworzenie obrazków na podstawie instrukcji słownych,

- wykonywanie złożonych poleceń słownych po ich jednokrotnym usłyszeniu.

Uczestnicy wykonywali również ćwiczenia fizyczne sprawdzające  poziom rozwoju ich zmysłu równowagi:

- przejście po sznurze tiptopami oraz po równoważni,

- w pozycji na baczność dotykanie palcem wskazującym nosa z zamkniętymi oczami,

- „jaskółka”

- przeciąganie liny

Uczniowie chętnie uczestniczyli w przygotowanych konkurencjach. Konkurs dostarczył wiele pozytywnych emocji uczniom, ich opiekunom jak i samym prowadzącym oraz obserwatorom