OGÓLNOPOLSKI INTEGRACYJNY PRZEGLĄD TEATRALNY

miniatura

Przegląd adresowany jest do amatorskich teatrów ze szkół, placówek kulturalnych, stowarzyszeń, świetlic, warsztatów i innych.

 Celem Przeglądu jest:

  • prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych,

  • ukazanie osób z niepełnosprawnością jako twórców kultury,

  • inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej wśród zespołów,

  • wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami i animatorami teatralnymi,

  • wzbogacanie osobowości młodego człowieka poprzez edukację teatralną,

  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną,

  • integracja zespołów podczas przeglądu oraz towarzyszących mu imprez kulturalnych.

 

Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie do dnia 23 kwietnia 2018 r. (decyduje data stempla) KARTY ZGŁOSZENIA oraz egzemplarza NAGRANIA prezentowanego przedstawienia na nośniku CD/DVD wraz z adnotacją autorską (tzn. autor scenariusza, autor adaptacji, inscenizacji czy reżyserii) na adres:

Kościański Ośrodek Kultury

ul. Adama Mickiewicza 11

64-000 Kościan

z dopiskiem:

 „Ogólnopolski Integracyjny Przegląd Teatralny Kościan 2018”

 

Termin przeglądu: 18 maja 2018 r.

 

SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE PONIŻEJ.

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA PONIŻEJ.


Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Pliki do pobrania: